Fysioterapia

 

Lasten fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, joka tukee ja mahdollistaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn niin, että hän pystyy käyttämään omia liikkumis- ja toimintakyvyn resurssejaan optimaalisesti arjessaan. 

Lasten fysioterapian lähtökohtana ovat lapsen ja hänen perheen elämäntilanne ja voimavarat. Fysioterapia toteutuu lapsen omassa arkiympäristössä. Terapiajakson alussa laaditaan yhteistyössä asiakkaan/perheen kanssa fysioterapiasopimus sekä yksilölliset tavoitteet, joita tarkistetaan tarvittaessa matkan varrella. Lasten fysioterapiassa käytettävät menetelmät valikoituvat sekä lähettävän tahon että yhdessä asetettujen tavoitteiden, asiakkaan taitotason, vahvuuksien/rajoitteiden sekä mielenkiinnon mukaan.

Lasten fysioterapiassa yhteistyöllä on suuri merkitys. Yhteistyötä pyritään tekemään niin perheen ja muiden lähihenkilöiden kuin toisten terapeuttien, päiväkodin/koulun henkilökunnan kanssa. Näin pyritään siirtämään saavutetut taidot asiakkaan omaan arkeen ja ympäristöön.

Allasterapia on tehokas ja motivoiva fysioterapian erityismuoto, jossa voidaan hyödyntää mm. veden nostetta/vastetta ja sen rentouttavaa vaikutusta. Allasterapia sopii lähes kaikille asiakasryhmille. Allasterapiat toteutetaan pääsääntöisesti Kangasalan Kuohussa.